Bác sĩ Tạ Thị Hà

Khoa : Răng  – Hàm – Mặt Chứng chỉ: 2008 – 2014: Bác sỹ Đại học y Hà Nội 2014 – 2016: Bác sỹ chuyên khoa Răng – Hàm  – Mặt Đại học y Hà Nội Kinh nghiệm: 2010 – 2020: Bác sỹ RHM phòng khám tư nhân Hà Nội 2020: Bác sỹ RHM Bệnh […]

SOS : 024.3371.4766