BỆNH VIỆN NAM LƯƠNG SƠN

– Giờ làm việc: Thứ 2 – Chủ Nhật 7:00 – 21:00

– Hotline: 0399.426.383

– Cấp cứu: 024.3371.4766

– Email: khamchuabenhhanoi@gmail.com

– Google Maps: Khu Đồng Lề, xóm, Đồng Sương, Lương Sơn, Hòa Bình

LIÊN HỆ