Bác sĩ Tạ Thị Hà

Position: Khoa : Răng  - Hàm – Mặt

Khoa : Răng  – Hàm – Mặt

Chứng chỉ:

  • 2008 – 2014: Bác sỹ Đại học y Hà Nội
  • 2014 – 2016: Bác sỹ chuyên khoa Răng – Hàm  – Mặt Đại học y Hà Nội

Kinh nghiệm:

  • 2010 – 2020: Bác sỹ RHM phòng khám tư nhân Hà Nội
  • 2020: Bác sỹ RHM Bệnh viện đa khoa Nam Lương Sơn

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Khám và điều trị các bệnh lý Răng  – Hàm – Mặt

SOS : 024.3371.4766