BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NAM LƯƠNG SƠN

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm sau:

Tải tập tin:BẢNG GIÁ DVKT BHYT