09 phòng khám với đầy đủ chức năng nằm ở tầng 1 bệnh viện:

  • Phòng khám răng hàm mặt số 132
  • Phòng khám tai mũi họng số 133
  • Phòng khám mắt số 135
  • Phóng khám nội nhi số 102
  • Phòng khám nội số 101
  • Phóng khám ngoại – da liễu cố 103
  • Phòng khám dịch vụ tổng hợp số 105
  • Phòng tiểu phẫu số 131
  • Phòng khám sản số 106

Các phòng khám được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ khám và chữa bệnh (xem chi tiết hơn ở phần dịch vụ y tế)