Giờ thăm bệnh:

  • Trưa: từ 11h30 – 13h
  • Chiều: từ 18h – 20h30 tất cả các ngày trong tuần.

1 bệnh nhân lưu viện điều trị chỉ được 1 – 2 người nhà ở lại viện để chăm sóc.

Lưu ý:

  • Người ở lại chăm sóc bệnh nhân cần phải có thẻ ra vào hoặc áo vàng dành cho người nhà bệnh nhân.
  • Người đến thăm bệnh không được ở lại viện qua đêm