Tùy loại thẻ bảo hiểm mà quý khách được hưởng theo chế độ của từng thẻ, cụ thể: 

Đối với các đầu thẻ bảo hiểm TE, TS, BT, HN, CC1, CK, DT quý khách sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (ngoài các danh mục kỹ thuật và thuốc không theo quy định của bảo hiểm)

Đối với các đầu thẻ bảo hiểm HT2, 3; HX quý khách sẽ được hưởng 100% hay 95% chi phí khám chữa bệnh (ngoài các danh mục kỹ thuật và thuốc không theo quy định của bảo hiểm  )

Đối với các đầu thẻ bảo hiểm MS, CN quý khách sẽ được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh (ngoài các danh mục kỹ thuật và thuốc không theo quy định của bảo hiểm)

Đối với các đầu thẻ bảo hiểm TC, HS, SV, GD, KC, HĐ, DN, TA, TQ, HC, CH, GB quý khách sẽ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh (ngoài các danh mục kỹ thuật và thuốc không theo quy định của bảo hiểm )

Quý khách có bảo hiểm y tế đến khám bệnh tại khoa khám bệnh và được chỉ định nằm lưu tại viện thời gian từ 1h – 3h sẽ tính chi phí theo chi phí dịch vụ. Trong trường hợp bệnh nhân nằm lưu tại khoa từ 3h trở lên sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm theo đúng mức quy định trên thẻ bảo hiểm của quý khách.

Quý khách đến khám bệnh cần mang thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám phải đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh của Bố (Mẹ) hoặc người nuôi dưỡng.

Đối với trẻ chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì khi đi khám cần đem theo giấy khai sinh (trẻ dưới 6 tháng tuổi) và giấy tờ tùy thân có ảnh của Bố (Mẹ) hoặc người nuôi dưỡng.

Đối với trẻ chưa có giấy khai sinh thì khi đi khám cần đem theo giấy chứng sinh (trẻ dưới 2 tháng tuổi) và giấy tờ tùy thân có ảnh của Bố (Mẹ) hoặc người nuôi dưỡng.

*Lưu ý: Quý khách khám bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế chỉ được khám các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần