BSCK2.Quản lý y tế, BSCK1.Phụ sản Ngô Văn Sâm

Position: Khoa: Hành chính Nhân sự

Khoa: Hành chính Nhân sự

Chứng chỉ:

  • 1982 – 1988: Bác sỹ Đại học y Thái Bình
  • 1993 – 1995: Chuyên khoa 1 chuyên nghành Phụ Sản – Đại học Y Dược Thái Bình
  • 2012 – 2014: Chuyên khoa 2 Chuyên nghành quản lý y tế – Đại học Y Dược Thái Bình.

Kinh nghiệm:

  • 1989 – 1996: Bác sỹ Trưởng khoa sản Bệnh viện Thành phố Nam Định
  • 1997 – 2018: Chuyên viên, Trưởng phòng nghiệp vụ y, Quyền Giám đốc Đông y sở y tế tỉnh Hà Nam
  • Được tặng thưởng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam, Bộ y tế và Thủ tướng chính phủ. Được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” năm 2017.

Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Chuyên nghành Phụ sản và Quản lý Nhân sự

SOS : 024.3371.4766