Bác sĩ Nguyễn Văn Mão

Position: Khoa: Chẩn đoán hình ảnh

Khoa: Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chứng chỉ:

Kinh nghiệm:

Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Khám và điều trị đa khoa

SOS : 024.3371.4766