Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa Chung

Position: Khoa: CSSK Ngoại Viện

Khoa: CSSK Ngoại Viện

Chứng chỉ:

  • 1982 – 1988: Bác sỹ Đại học y Thái Bình
  • 1994: Bác sỹ định hướng chuyên khoa Tâm thần – BV Tâm thần TƯ1
  • 2003 – 2005: Bác sỹ chuyên khoa Tâm thần – Học viện quân y 103 Hà Nội

Kinh nghiệm:

  • 1990 – 2017: Bác sỹ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam
  • Tháng 3/2020: Bác sỹ Bệnh viện Nam Lương Sơn

Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Khám và điều trị chuyên khoa Tâm thần

SOS : 024.3371.4766