BSCKI. Dương Thanh Tùng

Position: Khoa: Ngoại - Sản

Khoa: Ngoại- Sản
Chứng chỉ:

  • 1992 – 1998: Bác sỹ Đại học y Thái Nguyên
  • 2008 – 2010: Bác sỹ phụ sản chuyên khoa 1 – Đại học y Hà Nội

Kinh nghiệm:

  • 1999-2001: Bác sỹ khoa Ngoại sản Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ – Thái Nguyên.
  • 2002-2010: Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc – Hòa Bình
  • 2010-2012: Bác sỹ khoa Ngoại – chấn thương Bệnh viện A Thái Nguyên
  • 2012-2017 : Bác sỹ khoa Ngoại – chấn thương Bệnh viện huyện Cao Phong – Hoa Bình
  • 2017-2019: Bác sỹ khoa Ngoại – Sản Bệnh viện huyện Đà Bắc – Hòa Bình
  • 2020: Bác sỹ Khoa Ngoại  – Sản Bệnh viện Nam Lương Sơn

Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Khám – điều trị và thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật Ngoại – Sản khoa.

SOS : 024.3371.4766