Bác sĩ Nguyễn Trọng Hội

Position: Khoa: Ngoại – Gây mê hồi sức

Khoa: Ngoại – Gây mê hồi sức

Chứng chỉ:

  • 1982 : Bác sĩ chuyên khoa I – Tốt nghiệp đại học y Hà Nội

Kinh nghiệm: 25 năm

  • 1997 – 2002 : trưởng khoa Ngoại Sản bệnh viện đa khoa Lục Ngạn – Bắc Giang
  • 2002 – 2006: Giám đốc bệnh viện đa khoa Lục Ngạn – Bắc Giang
  • 2006 – 2010: phó Giám Đốc sở y tế tỉnh Bắc Giang
  • 2010 – 2020: cố vấn, giám đốc chuyên môn bệnh viện Nam Lương Sơn

 

SOS : 024.3371.4766