Bác sĩ Đặng Đình Nam

Position: Khoa: Chuyên khoa Nội – Nhi & Chăm Sóc Sức Khỏe Ngoại Viện

Khoa: Chuyên khoa Nội – Nhi và Chăm Sóc Sức Khỏe Ngoại Viện

Chứng chỉ:

  • 2005 – 2015: Đại học y Thái Bình
  • Tháng 6/2019 – Tháng 6/2020: Học chuyên khoa Tai – Mũi – Họng

Kinh nghiệm:

  • 2015 – 2019: Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ – Hà Nội
  • 2019: Bệnh viện đa khoa Nam Lương Sơn

Lĩnh vực chuyên sâu:

  • Khám và điều trị Nội khoa
  • Các bệnh Truyền nhiễm

SOS : 024.3371.4766