09 phòng khám với đầy đủ chức năng nằm ở tầng 1 bệnh viện
Phòng khám răng hàm mặt số 132
Phòng khám tai mũi họng số 133
Phòng khám mắt số 135
Phóng khám nội nhi số 102
Phòng khám nội số 101
Phóng khám ngoại – da liễu cố 103
Phòng khám dịch vụ tổng hợp số 105
Phòng tiểu phẫu số 131
Phòng khám sản số 106
Các phòng khám được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ cho nhiệm vụ khám và chữa bệnh (xem chi tiết hơn ở phần dịch vụ y tế).